MATURANG_01_37 - Digitalni mediji i komunikacije
Vreme za rešavanje testa: 30:00 minuta
Ukupno pitanja: 15
Ukupno poena: 60