MATURANG_01_35 - Menadžment
Vreme za rešavanje testa: 30:00 minuta
Ukupno pitanja: 10
Ukupno poena: 40